Članovi studentskog parlamenta – školska 2015/2016

Predsednik studentskog parlamenta
Isidora Bojović 061/14

Student prodekan
Dušan Živković 007/14

Zamenik predsednika studentskog parlamenta
Milica Borisavljević 204/14

Sekretar studentskog parlamenta
Milica Jeftić 008/14

Prva godina
1. Boris Vuković 194/15
2. Bojana Vukelić 323/15
3. Andrija Andrić 067/15
4. Marko Bašović 207/15

Druga godina
1. Isidora Bojović 061/14
2. Milica Jeftić 008/14
3. Milica Borisavljević 204/14
4. Dušan Živković 007/14

Treća godina
1. Marija Pendić 093/13
2. Ivana Milutinović 476/13
3. Ana Srećković 633/13
4. Miloš Vuksanović 034/13

Četvrta godina
1. Karlo Mikelić 189/12
2. Marko Dragović 405/12
3. Ognjen Jevremović 140/12
4. Aleksa Šašić 606/12

Master studije
1. Vladimir Pešić 01304/15
2. Milica Aleksić 01012/15