Članovi studentskog parlamenta – školska 2016/2017

Predsednik studentskog parlamenta
Marko Bašović 207/16

Student prodekan
Gradimir Krsmanović 201/15

Zamenik predsednika studentskog parlamenta
Milenko Vuković 104/16

Sekretar studentskog parlamenta
Stefanija Radovančev 077/16

Prva godina
1. Stefan Božić 162/16
2. Stefanija Radovančev 077/16
3. Milenko Vuković 104/16
4. Nikola Mitrović 017/16

Druga godina
1. Marko Bašović 207/15
2. Emil Goševski 230/15
3. Gradimir Krsmanović 201/16
4. Katarina Vujović 5/2015

Treća godina
1. Dušan Živković 007/14
2. Isidora Bojović 061/14
3. Katarina Ivanov 163/14

Četvrta godina
1.  Teodora Janić 138/13
2. Ana Srećković 633/13
3. Miloš Vuksanović 034/13
4. Dejana Ivanišević 135/13

Master studije
1. Marko Spasojević 21/16
2. Dragana Boras 19/16