Svi studenti koji tokom redovnih zakazanih termina odbrane nisu odbranili svoje studije slucaja, zatim studenti kojima studije nisu prihvacene za odbranu, kao i studenti koji su u naknadnom terminu 3.6.2017. izabrali teme za studije slucaja, treba da do petka 9.6.2017. posalju svoje radove na e-mail predmetnog profesora. Odbrana studija slucaja ce se odrzati u ponedeljak 12.6.2017. za sve studente koji su svoje studije uradili prema propozicijama datim u Informacijama o predmetu. Sala i tacno vreme odbrane ce svakom studentu, koji je stekao uslov za odbranu, biti javljeni mailom.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: